Konferencja o nieruchomościach

29.04.2009

23 kwietnia zakończyła się dwudniowa konferencja „Nowoczesne Zasoby Śląska – Nowoczesne Nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych”.

Sympozjum, które zorganizowane zostało przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Naukowe Koło Nieruchomości AE w Katowicach i Pokolenie NSZ, odbyło się w budynku Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.

Głównym celem konferencji było ukazanie strategicznych zasobów Śląska, które wraz z nowoczesnym przemysłem tworzą przewagę konkurencyjną regionu. Podczas spotkania poruszano tematy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i potencjału ich zagospodarowania w nieruchomości komercyjne, a także wprowadzenia ułatwień i usprawnień dla przedsiębiorców.

W programie znalazły się wykłady, panele dyskusyjne oraz prezentacje działalności profesjonalistów i ekspertów śląskiego rynku nieruchomości komercyjnych.