Rada Dzielnicy Kończyce

01.04.2009

26 marca odbyło się spotkanie mieszkańców i Rady Dzielnicy Kończyce z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydentem Zabrza, Adamem Kurbielem, zastępcą prezydenta oraz przedstawicielami Jednostki Realizującej Projekt, wykonawcami i podwykonawcami inwestycji.

Tematem posiedzenia był projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”. W jego trakcie poruszono kwestie związane z harmonogramem prac i planowanym zakończeniem I etapu. Wykonawcy odpowiadali też na pytania mieszkańców.

– Jestem mieszkanką tej dzielnicy i znam problemy mieszkańców. Dążymy do tego, aby w całym mieście uciążliwości związane z realizacją projektu modernizacji wodociągów i kanalizacji były jak najmniej uciążliwe – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.