Informacja dla przedsiębiorców

27.03.2009

Znowelizowane przepisy Prawa działalności gospodarczej z dniem 31 marca 2009 r. wprowadzają zasadę „jednego okienka”, która oznacza, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą podjąć działalność gospodarczą składając w gminie jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający również dane zgłoszeniowe do Urzędu Skarbowego w Zabrzu, Urzędu Statystycznego, ZUS lub KRUS.

Zadaniem Urzędu Miejskiego będzie załatwienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Gmina w ciągu trzech dni prześle wniosek do GUS, ZUS i Urzędu Skarbowego. Na jego podstawie przedsiębiorca otrzyma nr NIP (o ile dotychczas go nie posiadał), będzie też zgłoszony jako płatnik składek

Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji bądź zezwolenia. Wtedy firma zacznie funkcjonować dopiero po ich uzyskaniu.

Z dniem 31 marca 2009 r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

ZMIANA KODÓW P K D

Informujemy, że do 31 grudnia 2009 r. wszystkie podmioty, które posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej i posługują się kodami PKD zobowiązane są do zmiany kodów na nowe, zgodne z nową Polską Klasyfikacją Działalności.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ (Dz. U. nr 251, poz. 1885).