Szkolenie w Inkubatorze Trzeciego Sektora

19.03.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu zaprasza na dwudniowe bezpłatne szkolenie: „Podstawy zarządzania projektami”, które odbędzie się w Inkubatorze w dniach 2-3 kwietnia 2009, w godzinach 14.00-20.00.

Szkolenie kierowane jest do pracowników, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Szczegółowy program szkolenia:

dzień I

 • definicja projektu, cechy dobrego projektu;
 • przygotowanie do realizacji projektu;
 • negocjowanie umowy – budżet, harmonogram projektu, harmonogram płatności, prawo zamówień publicznych, zasady realizacji projektów finansowanych z określonego źródła;
 • utworzenie zespołu – podział zadań i odpowiedzialności, ustalenie zasad pracy zespołu i procedur realizacji projektu (warsztat);
 • realizacja projektu:
  • zarządzanie finansami,
  • dokumentacja,
  • promocja,
  • sprawozdawczość.

dzień II:

 • realizacja projektu – co może pójść nie tak? (warsztat);
 • problemy wynikające ze złego zarządzania projektem – grupy przyczyn związanych z:
  • opóźnieniami,
  • błędami w budżecie projektu,
  • czynnikiem ludzkim w projekcie,
  • procedurami realizacji projektu;
 • problemy w trakcie realizacji projektu wynikające z czynników zewnętrznych:
  • zmiany przepisów wpływających na realizację projektu;
  • problemy związane z beneficjentami projektu;
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi;
 • specyfika realizacji projektów partnerskich;
 • monitoring i ewaluacja projektu jako narzędzia sprawnego zarządzania projektem (warsztat).

Każdy z uczestników otrzyma:

 • materiały szkoleniowe,
 • catering,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w szkoleniu można uzyskać telefonicznie 032 278 54 90 lub e-mailowo: inkubatorzabrze@gmail.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 marca.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.