Budowa ulicy Nowo-Piłsudskiego od DTŚ do ulicy Roosevelta

02.03.2009

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa ulicy Nowo-Piłsudskiego od DTŚ do ulicy Roosevelta”.

Lokalizacja inwestycji:
Budowa ulicy Nowo – Piłsudskiego rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Roosevelta z ulicą Piłsudskiego, następnie przebiega korytarzem po byłej linii kolejowej (wzdłuż starego nasypu) przecinając ulicę Św. Józefa, Czołgistów aż do powstającego ronda de Gaulle’a. Długość projektowanej ulicy wynosi 1350 m

 

www.um.zabrze.pl/files/2009_02/Postanowienie%20raport.doc