18 lat Straży Miejskiej

18.02.2009

W lutym mija osiemnaście lat od powołania w Zabrzu Straży Miejskiej.

Początkowo, w 1991 roku, było to zaledwie kilkunastu funkcjonariuszy pełniących w mieście funkcje administracyjno-porządkowe, a ich siedzibą były pomieszczenia wygospodarowane w Urzędzie Miejskim.

Z biegiem czasu, szczególnie po roku 1997 r., zabrzańska Straż Miejska – na mocy specjalnej ustawy o strażach gminnych, która weszła wtedy w życie – przekształciła się w formację mundurową z prawdziwego zdarzenia i dziś służy ochronie porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu.
Pierwszym komendantem był Andrzej Maciak, a kolejni to Jan Krzywicki i od 2001 r. Janusz Wiaterek. W tym też czasie Straż Miejska przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Stalmacha, gdzie mieści się do dziś. Obecnie liczy 65 pracowników, wśród których jest pięć kobiet w mundurze. Niewykluczone, że liczba funkcjonariuszy, w miarę możliwości finansowych miasta, wzrośnie w przyszłości o kolejne 15 osób.
Obecnym komendantem jest Jarosław Rajda.