Przekształcenie szpitala

17.02.2009

Dyskusja na temat zabrzańskiej służby zdrowia zdominowała lutową sesję zabrzańskiej Rady Miejskiej. Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego przy ul. Zamkowej z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

– Chcemy otworzyć szpital dla mieszkańców. Nie zadłużyliśmy się do tej pory, ale to ostatni dzwonek na tego typu przekształcenie – podkreślał podczas sesji Józef Węgrzyn, dyrektor szpitala.

Likwidacja szpitala w dotychczasowej formie ma się rozpocząć 1 marca i potrwać do końca roku. Później szpital ma funkcjonować jako Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., czyli jednosobowa spółka gminy.
Podczas sesji radni przyjęli również m.in. powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2009 rok oraz program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.
Wyznaczyli podmioty, w których będzie można odbywać karę ograniczenia wolności oraz wykonywać prace społecznie użyteczne. Zgodzili się również na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa.