Konkurs ofert – edukacja ekologiczna

22.01.2009

Konkurs ofert – edukacja ekologiczna

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu w 2009 roku. Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej przeznaczony jest dla jednostek zewnętrznych, nie będących w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji oferentom na działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Zabrza.

Pobierz:

Zarządzenie Nr 38/WE/2009 prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.01.2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza” dotowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu (rtf, 344 kB)

Załączniki:

Zarządzenie Nr 39/WE/2009 prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.01.2009 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej wyznaczonej do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dotowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu w 2009 roku oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej (rtf, 276 kB)