Zabrze przestrzenią rozwoju

Górnicze święto

16.12.2008

W Zabrzu rozpoczęły się obchody tradycyjnych Barbórek. 3 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji swoje święto zorganizowali górnicy z KWK „Sośnica – Makoszowy”.

Roman Walter, dyrektor techniczny kopalni, przypomniał, że obecnie wysokość rocznego wydobycia w zakładzie wynosi ponad 4 mln 570 ton węgla. W kopalni przybyło 17 tys. metrów nowych wyrobisk. KWK „Sośnica – Makoszowy” zatrudnia obecnie 5600 pracowników, z czego 894 osoby zostały zatrudnione w tym roku. W 2009 roku zaplanowano średnie wydobycie w wysokości 18 tys. 200 ton na dobę.

W trakcie uroczystości zostały nadane stopnie dyrektorów górniczych oraz wręczone odznaki jubileuszowe dla pracowników obchodzących 50-lecie i 25-lecie pracy zawodowej. W imieniu mieszkańców Zabrza życzenia górnikom złożyli prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej.