Wolontariusze Roku

03.12.2008

W najbliższy piątek, 5 grudnia, o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury Guido po raz piąty zostaną wręczone tytuły Wolontariusza Roku. W tym roku do Kapituły wpłynęło 15 zgłoszeń w kategorii indywidualnej i 3 zgłoszenia w kategorii zespołowej.

Statuetkę „Wolontariusza Roku” w kategorii indywidualnej otrzymają: Renata Krajewska, zgłoszona przez Zespół Szkół Specjalnych nr 41, Jan Malinowski, zgłoszony przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło w Zabrzu, Jarosław Pabianek, zgłoszony przez Centrum Organizacji Pozarządowych, oraz Norbert Lelonek, zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Matki Teresy.

 

Renata Krajewska aktywnie włączyła się w działania szkoły na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie uczniów. Organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz prowadzi świetlicę terapeutyczną dla osób dorosłych, absolwentów szkół specjalnych. Współtworzy i włącza uczniów szkoły do projektów artystycznych, promuje też wizerunek osoby niepełnosprawnej poprzez organizację aukcji i wystaw prac plastycznych.

 

Jan Malinowski jest osobą po przeszczepie serca. Aktywnie włączył się w działania stowarzyszenia i wspiera osoby i rodziny osób po przeszczepie. Organizuje konferencje, wystawy i prowadzi akcje na rzecz pozyskiwania osób, które mogłyby oddać organy do przeszczepu.

 

Jarosław Pabianek to organizator aukcji charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz imprez masowych, w tym m.in. "Magicznych wakacji” i „Festiwalu kwiatów”. Jest inicjatorem szkoleń dla matek samotnie wychowujących dzieci w ramach akcji „ Wspieramy mamy”.

 

Norbert Lelonek działa w Hospicjum jako wolontariusz od 1996 roku i jest jednym z najchętniej działających wolontariuszy. Aktywnie włączył się w organizowanie corocznej akcji „Hospicjum to też życie” oraz w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Udziela wsparcia i pomocy bezpośrednio przy łóżku osoby chorej w fazie terminalnej.

 

Statuetkę „Wolontariusza Roku ” w kategorii zespołowej otrzymają Katarzyna Kaziród-Wójcik i Łukasz Wojas, których zgłosiło Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Laureaci to współzałożyciele teatru osób niepełnosprawnych intelektualnie „Cztery Kultury”, organizatorzy wystaw plastycznych. Prowadzą również coroczną aukcję prac plastycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

W trakcie piątkowej imprezy w Miejskim Ośrodku Kultury podziękowania otrzymają również wszyscy zgłoszeni do tegorocznego konkursu wolontariusze. Spotkaniu towarzyszyć będzie świąteczny kiermasz prac osób niepełnosprawnych i świetlic środowiskowych.