Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot.: budowy drogi Zaborze – Biskupice

26.11.2008

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12.11.2008r. o sygn.: ŚR/III/66130/69/08 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Zaborze – Biskupice.

files/2008_11/SR_III_66130_69_08%20%20RZ.jpg