Punkt demontażu odpadów elektronicznych i elektrycznych – ul. Bytomska 108F (dz. nr 781/79)

12.11.2007

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, 2007-11-05

WE.7624-R/101/2007
Nr  101-10/2007         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sygn.: WE.7624-R/101/2007; Nr 101-9/2007) pn.:

punkt demontażu odpadów elektronicznych i elektrycznych na działce nr 781/79 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 108 F.

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy  ul. Wolności 286;
na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl);
oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              
ZABRZE
    
mgr Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii