Rozbudowa stacji bazowej PTC Era nr Zabrze 50446 Maciejów – ul. Knurowskiej 19 (dz. nr 1036/45)

31.07.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  26.07.2007r.

WE.7624-R/39/2006                                                                      
Nr  39-9.1/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

rozbudowa stacji bazowej PTC Era nr „Zabrze 50446 Maciejów”, zlokalizowanej na budynku biurowym przy ul. Knurowskiej 19 (dz. nr 1036/45)

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
                  ZABRZE
   mgr inż. Bożena Kołodziej
p. o. Naczelnik Wydziału Ekologii