Przebudowa ulicy Długiej

05.07.2007

Obwieszczenie
o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu
na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Długiej z dobudową
chodników, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
na terenie Gminy Zabrze”.

Pobierz:
Obwieszczenie_ul_Dluga.jpg Obwieszczenie_ul_Dluga.jpg (248.62 KB)