Obwieszczenie dot.:przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2152 Czekanów-ul.Witosa 18

27.06.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  22.06.2007r.

WE.7624-R/82/2006                                                                      
Nr  82-5.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2152 „Czekanów” zlokalizowanej na działce o numerze 1558/158 w Zabrzu przy ul. Witosa 18, polegającej na demontażu działających anten sektorowych (dwóch BSA 001 i trzech BSA 002) oraz zainstalowaniu:

  • czterech anten sektorowych K739 134, azymuty 450 i 2300 (po dwie anteny na jednym azymucie) – wysokość  zawieszenia 40 m n.p.t.,
  • trzech anten sektorowych BSA 002, azymuty 450, 2300 i 3000 – wysokość zawieszenia
    26,5 m n.p.t.

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
   mgr inż. Bożena Kołodziej
p. o. Naczelnik Wydziału Ekologii