Sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia

20.06.2007

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 05.06.2007 r. odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Zabrze ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych poprzez lokalną przepompownię do kolektora południowego w ul. Piłsudskiego oraz odtworzenie nawierzchni drogowych  – Budowa przepompowni ścieków” na terenie działek położonych na osiedlu Wyzwolenia w Zabrzu.

str1_Postanowienie SKO_osiedle Wyzwolenia_z dn 05 czerwiec 07r.jpg str1_Postanowienie SKO_osiedle Wyzwolenia_z dn 05 czerwiec 07r.jpg (289.45 KB)

str2_Postanowienie SKO_osiedle Wyzwolenia_z dn 05 czerwiec 07r.jpg str2_Postanowienie SKO_osiedle Wyzwolenia_z dn 05 czerwiec 07r.jpg (150.76 KB)