Rozbudowa stacji bazowej PTC Era Nr 50158 Zabrze – ul. Mariacka 1 (dz. nr: 3708/36 i 5465/43)

13.06.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  11.06.2007r.

WE.7624-R-78/2006                                                                      
Nr 78-8.1/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
rozbudowa stacji bazowej PTC Era „Nr 50158 Zabrze”, zlokalizowanej na kościele w Zabrzu przy ul. Mariackiej 1 (dz. nr: 3708/36 i 5465/43).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

 z up. PREZYDENTA MIASTA
        
inż. Adam Kurbiel
       
Zastępca Prezydenta