Obwieszczenie dot.: stacji bazowej GZB 0065-C przy ul. Krasińskiego 18 (dz. nr 833/45)

16.05.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  11.05.2007r.

WE.7624-R/ 54 /2006                                                                      
Nr  54-7.2/2007

  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej GZB 0065-C w Zabrzu przy ul. Krasińskiego 18 (dz. nr 833/45) polegający na instalacji trzech anten sektorowych UMTS oraz czterech anten radiolinii na stalowej konstrukcji wsporczej na dachu budynku, o wysokości 18 m n.p.t.

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
  mgr inż. Bożena Kołodziej
 Naczelnik Wydziału Ekologii