Przedsięwzięcie obejmujące wydobywanie kopalin na terenie górniczym Gigant I przy ul. Szybowej 2

20.04.2007

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
wydobywanie kopalin metodą podziemną o wydobyciu powyżej 100 000 m3 ilości kopaliny rocznie. Przedsięwzięcie mieści się w Zabrzu, przy  ul. Szybowej 2, w obrębie projektowanego terenu górniczego „Gigant I

Decyzja umorzenie.rtf Decyzja umorzenie.rtf (163.06 KB 20.04.2007 14:33)