Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0083_D przy ul. Wajzera 1-3 (dz. nr 2977/65, 3906/65)

02.04.2007

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące wydania decyzji o umorzeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: .: Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0083_D na istniejącym budynku w Zabrzu przy ul. Wajzera 1-3 (dz. nr 2977/65, 3906/65)
(WE.7624-R/ 121 /2006; Nr  121-9.1/2007)

WE 7624 R_121_9_1_2007r OBWIESZCZENIE DO DECYZJI UMARZAJACEJ.doc WE 7624 R_121_9_1_2007r OBWIESZCZENIE DO DECYZJI UMARZAJACEJ.doc (22.00 KB)

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddiaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0083_D na istniejącym budynku w Zabrzu przy ul. Wajzera 1-3 (dz. nr 2977/65, 3906/65) 
(WE.7624-R/ 121 /2006; Nr  121-9/2007)

WE 7624 R_121_9_2007 DECYZJA umarzajaca.doc WE 7624 R_121_9_2007 DECYZJA umarzajaca.doc (36.50 KB)