Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

01.03.2007

Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta, Gerard Hajda, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, oraz Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, spotkali się dziś z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

W trakcie spotkania przedstawiciele Zabrza złożyli sprawozdanie z realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" i omówili problemy, na jakie napotyka beneficjent, czyli Gmina Zabrze. Skupiono się również na kwestiach związanych z wprowadzaniem II etapu tego projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, etap II: dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Przedstawiciele beneficjenta poinformowali również o postępie prac zmierzających do uzupełnienia wniosku na to zadanie. Omówiono też źródła kredytowania tej inwestycji.

– W trakcie spotkania staraliśmy się także o uzyskanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wsparcia działań Gminy Zabrze w organach administracji rządowej – mówi Adam Kurbiel.

Precyzyjne sprawozdanie z realizacji prac Prezydent Miasta złoży na najbliższej sesji Rady Miejskiej.