Spotkanie "Przy Śląskim Stole"

01.03.2007

Antoni Piechniczek, niegdyś wyśmienity trener kadry narodowej, a dziś wykładowca katowickiej AWF, oraz Hubert Kostka,  wielokrotny reprezentant polskiej złotej  jedenastki i bramkarz „Górnika” z czasów jego dawnej świetności, byli gośćmi wczorajszego spotkania „Przy Śląskim Stole”, któremu przyświecał temat „Piłka nożna w Zabrzu i na Śląsku”.

Spotkania „Przy Śląskim Stole” zostały wznowione po kilkuletniej przerwie. Zachęta do ich reaktywowania wypłynęła od prezydent Małgorzaty Mańki–Szulik, która też przyjęła patronat nad tym przedsięwzięciem.

Spotkania od początku miały charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego rozmawiano o ważnych sprawach dotyczących Górnego Śląska. Inicjatywa przed wielu laty wyszła od Herberta Kopca, prezesa zabrzańskiego koła Związku Górnośląskiego, i Mirosława Sekuły, członka władz tego związku. Gośćmi „Śląskiego Stołu” były m.in. takie osobistości życia publicznego jak: ks. kardynał Stanisław Nagy, ks. abp Damian Zimoń, Wojciech Czech, Michał Czarski.

W dyskusji, do której wprowadzenia dokonał Antoni Piechniczek, analizowano przyczyny regresu w polskiej piłce nożnej. Jego powodu upatrywano w niewłaściwych rozwiązaniach prawnych, pozwalających na sprywatyzowanie klubów piłkarskich, których właściciele nie zawsze działali dla ich dobra. Dyskutanci wskazywali także na szwankujący system szkolenia młodych piłkarzy. Dla krótkotrwałych efektów ekonomicznych niektóre kluby polskiej ekstraklasy, w tym „Górnik Zabrze”, zrezygnowały z utrzymywania  zaplecza kadrowego w postaci drużyn rezerwowych i młodzieżowych. Wspomniano także o korupcji  w sporcie.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik powiedziała, że od początku jej kadencji nie było dnia, by nie zajmowała się lub nie słyszała o sprawach „Górnika Zabrze”. Świadczy to o tym, że ten zasłużony klub piłkarski jest nadal ikoną naszego miasta. Poinformowała także, że zostały przez nią podjęte i są kontynuowane działania zmierzające do przywrócenia „Górnikowi” jego dawnej świetności.

Ks. prałat Józef Kusche, proboszcz parafii pw. św. Anny i od najmłodszych lat wierny kibic „Górnika”, wspomniał o aspektach etycznych oraz wychowawczych związanych z uprawianiem tej dyscypliny sportu i  kibicowaniem.

Następne spotkanie z cyklu „Przy Śląskim Stole” odbędzie się w kwietniu i będzie dotyczyło Aglomeracji Górnośląskiej jako wspólnoty samorządowej.