Stacja bazowa telefonii komórkowej UMTS Nr GZB 0064_B przy ul.Brzóski 27 i ul. 1-go Maja 11.

09.02.2007

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS Nr GZB 0064_B, na dachu budynku mieszkalnego przy ul.Brzóski 27 i ul. 1-go Maja 11 w Zabrzu, na działce nr 4121/1.  

Zawiad_o_wszcze_postep.rtf Zawiad_o_wszcze_postep.rtf (82.71 KB)
Uzgod_decyzji.rtf Uzgod_decyzji.rtf (57.20 KB)