Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka”

Adres
ul. Makoszowska 22b, Zabrze
Nr telefonu