Placówki z Zabrza nagrodzone certyfikatem „Partnerskie Przedszkole”

12.05.2016

9 maja, w trakcie VIII Kongresu Edukacji Przedszkolnej Ogólnopolskiego Programu Partnerskie Przedszkole w Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica w Warszawie, wręczone zostały Certyfikaty Jakości "Partnerskie Przedszkole" oraz tytuł – Kobieta Edukacji – nadawane przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner.

Certyfikat, propagujący ideę partnerstwa, ustanowiono dla placówek, które chcą podnosić jakość świadczonych usług w sposób dostosowany do specyfiki ich działalności. Jest to również forma promocji placówek najlepiej sprzyjających rozwojowi dzieci i równocześnie ściśle współpracujących z ich rodzicami. Wśród placówek, które 9 maja otrzymały certyfikat „Partnerskie Przedszkole”, znalazło się szesnaście przedszkoli z Zabrza. Do naszego miasta trafiły również cztery tytuły Kobieta Edukacji.

„Partnerskie przedszkole" to Polski Certyfikat Jakości placówek przedszkolnych. Procedura zdobywania certyfikatu dostosowana została do realiów przedszkoli. Jego autorki Irena Dzierzgowska – wiceminister edukacji w latach 1997 – 2000, wybitny ekspert oświaty oraz Mirela Nawrot – dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER”, opracowały wachlarz wymagań i regulamin ubiegania się o ten tytuł. Wszystko po to, aby:
• przedszkola mogły podnosić swoją jakość;
• promować najlepsze placówki przedszkolne w Polsce, służące rozwojowi dzieci;
• dać satysfakcję nauczycielom, rodzicom, dyrektorom, dzieciom;
• propagować piękną ideę partnerstwa.
O uzyskanie tytułu „Partnerskie Przedszkole” ubiegać się mogą wszystkie przedszkola, które tworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:
• rodzicami i opiekunami swoich wychowanków,
• wszystkimi zatrudnionymi, zarówno z nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola,
• szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola,
• samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci,
• przedstawicielami środków przekazu.

Realizacja programu „Partnerskie Przedszkole” nie jest łatwa i trwa 15 lat. Wymaga kreatywnego i otwartego działania całej społeczności przedszkola.
W pierwszym etapie ubiegania się o tytuł „Partnerski Przedszkole”, placówka chcąc otrzymać Polski Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” im. Ireny Dzierzgowskiej musi udowodnić i udokumentować osiągnięcia wysokich standardów w co najmniej czterech
z sześciu obszarów swojego działania: dziecko, rozwój, programy, marketing, komunikacja, zasoby. Certyfikat przyznany wtedy zostaje przez specjalnie powołaną w tym celu Kapitułę na okres pięciu lat. Po tym okresie przedszkole może przystąpić do I Recertyfikacji. Potwierdzając i dokumentując tym razem ciągłą poprawę jakości swojej pracy, przedszkole zdobywa wówczas na kolejne pięć lat Polski Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” im. Ireny Dzierzgowskiej oraz Herb „Partnerskie Przedszkole”. Konsekwentnie wdrażając przyjętą politykę jakości, po następnych pięciu latach przedszkole ponownie musi udokumentować swoje działania by przystąpić do II Recertyfikacji. Po wnikliwej analizie pracy przedszkola przez członków Kapituły „Partnerskie Przedszkole” i potwierdzeniu przez nią nadal wysokiego poziomu realizacji wymaganych standardów, placówce przyznany zostaje na czas nieokreślony szlachecki tytuł „Partnerskie Przedszkole” oraz stosowny certyfikat dodatkowo uhonorowany Nagrodą Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej.

Lista wyróżnionych w załączeniu: