Zabrzańskie Coachowisko – cykl bezpłatnych warsztatów coachingowych

11.05.2016


Miasto Zabrze przy współpracy z International Coach Federation (ICF) Śląsk, PUP Zabrze i MOK Zabrze w ramach International Coaching Week organizuje w tym roku „Zabrzańskie Coachowisko”
Zabrzańskie wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu, który odbywa się raz w roku na całym świecie w tym samym czasie. Podczas tego tygodnia wszyscy coachowie ICF dzielą się nieodpłatnie swoimi warsztatami ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą osiągać sukcesy życiowe i zawodowe, napotykają różne bariery i blokady na swoich drogach lub po prostu chcą wypróbować moc coachingu. Podczas „Zabrzańskiego Coachowiska” Akredytowani Coachowie ICF będą prowadzić szereg ciekawych warsztatów rozwojowych oraz będzie można indywidualnie skorzystać z wiedzy eksperckiej coachów ICF.

Poniżej czas, miejsce, tematyka i kontakty do zapisów na warsztaty proponowane w ramach Zabrzańskiego Coachowiska:
(równiż w załączniku poniżej – PROGRAM COACHOWISKA)

Wydarzenie objęte jest patronatem przez Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańka-Szulik

International Coach Federation to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów.
Zgodnie z definicją ICF coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.
Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym
i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.
Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest
z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.