Rozstrzygnięcie Konkursu Zabrzański Biznesplan 2015

29.04.2016

Wczoraj podczas uroczystej Gali rozdania nagród odbywającej się w Hotelu Diament w Zabrzu (ul. 3 Maja 122a) poznaliśmy zwycięzców Konkursu Zabrzański Biznesplan 2015.
Na Gali obecni byli przedstawiciele władz miasta z Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatą Mańka-Szulik, przedstawicieli spółek i jednostek miejskich, instytucji otoczenia biznesu, zabrzańskich instytucji naukowych, dyrektorzy zabrzańskich szkół, przedsiębiorcy, uczestnicy poprzednich i aktualnej edycji Konkursu.
Uroczystą Galę poprowadziła Danuta Dunin-Holecka.

Po przedstawieniu gości i mowach powitalnych prowadząca omówiła zasady Konkursu przypomniała laureatów poprzednich edycji – następnie zaprezentowani zostali sponsorzy bieżącej III edycji.
W tej edycji Konkursu nagrody dla laureatów ufundowali: PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Zabrzu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Orange Polska S.A, Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe "Poch" Sp. z o.o. w Zabrzu –Zakład Górniczy "Siltech" Sp. z o.o., Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Firma TOPSUPPORT Tomasz Lemański, Szkoła Języków Obcych DEUTSCH & ENGLISH, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Spółka Remedies Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o., Spółka, Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., ICF Polska Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego Oddział Śląsk, Firma Swift Mateusz Góra, Allianz, PPUH VOIGT Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe „Rotax” Dariusz Zemła oraz Anonimowy Darczyńca.

Po przedstawieniu sponsorów III edycji Zabrzańskiego Biznesplanu zaprezentowani zostali zwycięzcy tego wydania Konkursu:
Pakiet nagród za I miejsce otrzymała Maria Kucharska za biznesplan pod tytułem „Szkoła tańca i jogi” – jej biznesplan przewiduje utworzenie szkoły tańca z ofertą tańców niszowych, która będzie miała znaczenie integracyjne i aktywizacyjne dla lokalnej społeczności, organizacja imprez tanecznych, prowadzenie zajęć teatralnych, fitness i jogi.
II miejsce zajęła Paulina Sierant za biznesplan pod tytułem „Biznesplan salonu kosmetycznego” – nowoczesne usługi branży kosmetycznej oraz szkolenie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
III miejsce przypadło Karolinie Jędryszek za biznesplan pod tytułem „rozszerzenie zakresu działalności firmy Blue Prevent poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych warsztatów pt. „Mali medycy” w Studiu artystycznym „Maciej” w Zabrzu – warsztaty dla dzieci prowadzone w formie zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych oraz teatralnych w oparciu o najnowsze wytyczne europejskiej rady resuscytacji z użyciem fantomów.

Wyróżnienia w III edycji Konkursu Zabrzański Biznesplan otrzymali:
1. Mateusz Stolarz za biznesplan pod tytułem „Innowacyjne podejście do efektywnej profilaktyki, mądrej diagnostyki i optymalnego leczenia urazów narządów ruchu w oparciu o edukację – centrum zdrowego ruchu” – inicjatywa edukacyjno-medyczna oparta na internetowym portalu informacyjnym. Biznesplan zakłada rozwój portalu i edukację medyczną opartą na wykładach, zajęciach
i ćwiczeniach praktycznych dla Zabrzan.
2. Wojciech Wojczuk za biznesplan pod nazwą „Przedsiębiorstwo medyczne – Imed” – wprowadzenie nowoczesnych technologii w medycynie. Produkt kierowany do placówek medycznych i do samodzielnych lekarzy, a później pacjentów.
3. Jacek Strojny za biznesplan pod nazwą „Biuro podróży AB Silesia” – organizowanie przedsięwzięć turystycznych promujących Zabrze, ze szczególnym naciskiem na eksponowanie obiektów turystyki poprzemysłowej. Pilotowanie i przewodnictwo grup turystycznych.
Część oficjalną wydarzenia zakończyły podziękowania dla sponsorów, po których czas na fotografowanie i wywiady mogli wykorzystać przedstawiciele mediów.

W drugiej mniej oficjalnej części wydarzenia goście mogli wykorzystać swój czas na rozmowy, smaczny posiłek i koncert jazzowy w wykonaniu Beaty Przybytek i jej zespołu.

Konkurs Zabrzański Biznesplan po raz pierwszy ogłoszony został w 2013 roku, dzisiaj rozstrzygamy trzecią edycję konkursu. Konkurs prowadzony jest w celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzenia aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorca. Każdy kto chce wziąć udział w Konkursie musi złożyć własny biznesplan.
Od pierwszej edycji Konkurs cieszył się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Zabrza, a promowany był w całym regionie przy pomocy szkół, instytucji otoczenia biznesu, środowiska nauki oraz mediów.
Od samego początku Konkurs wspierają prywatne firmy, spółki miejskie, instytucje otoczenia biznesu mające świadomość wszelkich trudności i barier, na które napotykają osoby podczas rozpoczynania przygody z biznesem.
We wszystkich edycjach Konkursu udział wzięło kilkudziesięciu uczestników, a sponsorzy ufundowali nagrody o łącznej wartości ponad 300.000 zł.
W obecnej – III edycji konkursu pula nagród przekroczyła 150.000 zł.