Agencja Nieruchomości Rolnych ogłasza przetarg na dzierżawę

15.03.2016

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (IV piętro), wywieszono ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Opolu – Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Mikołowie o przetargu na nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 10,6204 ha, przeznaczoną do dzierżawy, położoną na terenie gminy miejskiej Zabrze, obręb Rokitnica, przy ul. Żniwiarzy, stanowiącej własność Skarbu Państwa.