ZUS szkoli przedsiębiorców

14.03.2016

Zainteresowani przedsiębiorcy oraz osoby dopiero planujące założyć własną firmę mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez ZUS

W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie organizuje i prowadzi bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. Uczestnicy poznają nowe przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ich zastosowanie oraz zasady rozliczania się z Zakładem.
Eksperci ZUS wyjaśniają ponadto warunki opłacania preferencyjnych składek dla nowych przedsiębiorców oraz zasady obsługi programów i aplikacji do kontaktu z ZUS przez internet.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z zakresu:
• warunków nabywania uprawnień do świadczeń,
• zmian w zasiłkach oraz zbiegów tytułów ubezpieczeń,
• rozliczania i wypłaty świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków chorobowych i macierzyńskich),
• zasad podwyższania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
• obsługi Interaktywnego Płatnika Plus dla płatników składek rozliczających od 11 do 100 ubezpieczonych,
• zasad przyznawania emerytury według zreformowanych zasad,
• form pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek, takich jak ulgi i umorzenia,
• zmian w przepisach zasiłkowych od 1 stycznia 2016 r. związanych
z rodzicielstwem,
• zasad wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.

Pełna oferta szkoleń oraz szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie www.zus.pl w zakładce „Kalendarium”.

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT):
(pon.–pt., godz. 700–1800) 22 560 16 00*
* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

ADRESY INTERNETOWE:
www.zus.pl  Baza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych Platforma Usług Elektronicznych
mojaskladka.zus.pl  Poradnik dla osób zainteresowanych stanem swojego konta emerytalnego
mojaemerytura.zus.pl  Kalkulator emerytalny
www.zus.pl/ue  Projekty unijne realizowane w ZUS

Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w załączniku poniżej