Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze

03.03.2016

Zarządzenie nr 193/WKD/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z 2 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2016 r. (I edycja).

Na podstawie rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2016 r. postanawia się przyznać środki finansowe w łącznej kwocie 48 720 zł na realizację zadań, zgodnie z zestawieniem załączonym do niniejszego zarządzenia.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.