Rozdano 20 ton jabłek, czyli…akcja „Witamina”

15.12.2015

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu od kilku lat współpracuje z Krajową Federacją Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą w Kielcach. W organizowanych przez Federację Olimpiadach Budowlanych „Buduj z pasją”, biorą udział uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego, kształcący się w zawodach związanych z budownictwem.

W ostatnich dniach do Centrum zawitał TIR wypełniony 20 tonami jabłek nieodpłatnie przekazanych przez Federację do rozdysponowania ich wśród uczniów i słuchaczy. Ponieważ wielkość przesyłki przewyższyła potrzeby Centrum, nadwyżkę jabłek, za zgodą darczyńców, postanowiono przekazać do innych placówek Miasta Zabrze. Odbiorcami witamin zostały m.in. współpracujące z Centrum przedszkola, szkoły, w tym zespoły szkół specjalnych, a także Młodzieżowa Bursa Szkolna, Dom Dziecka w Parku Hutniczym i Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu.

W roli darczyńcy wystąpiła Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” w Kielcach.