Konkurs „Profilaktyk Roku 2015”

10.12.2015

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2015”.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2015” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić jednego kandydata w kategorii indywidualnej oraz jedną instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym do tytułu „Profilaktyk Roku” należy dokonać osobiście, w terminie do 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 201 z dopiskiem
„Profilaktyk Roku 2015” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Park Hutniczy 6, 41 – 800 Zabrze.