Finanse Miasta Zabrze nadal stabilne

30.11.2015

W opinii agencji Fitch Ratings finanse Miasta Zabrze nadal pozostają stabilne. Agencja podtrzymała krajową ocenę na poziomie BBB+ oraz ratingi międzynarodowe na poziomie BB+.

W opublikowanym właśnie komunikacie agencja zwraca uwagę na umiarkowane zadłużenie miasta. Ponadto potwierdzenie ratingów odzwierciedla scenariusz agencji, że nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia w średnim okresie.

Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne, wyspecjalizowane podmioty. Obrazuje zdolność miasta do wywiązywania się ze swoich zobowiązań biorąc pod uwagę jego elastyczność finansową, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Zauważyć należy, iż ratingi nadane miastu Zabrze znajdują się na poziomie inwestycyjnym. Jest to zatem dobry sygnał dla współpracujących z miastem instytucji finansowych ze względu zdolność do regulowania swoich zobowiązań, ale również dla potencjalnych inwestorów chcących rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na terenie Zabrza.

Pełna treść komunikatu znajduje się w zakładce Budżet > Rating (http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-miasta/rating)