Program "Książki naszych marzeń"

25.11.2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło program "Książki naszych marzeń", w ramach którego biblioteki szkolne w podstawówkach mogły uzyskać dofinansowanie na powiększenie zbiorów o pozycje z kręgu literatury pięknej. W zależności od liczby uczniów w danej szkole dotacja z budżetu państwa wynosiła 1000, 1300 lub 2170 zł.

Miasto Zabrze, jako organ prowadzący publicznych szkół podstawowych, zapewniło wkład własny w wysokości 20 proc wartości projektu. Koszt całkowity projektu wyniósł 78 550 zł, z czego wartość dotacji to 62 840 zł, a wkład własny Miasta Zabrze to 15 710 zł.

W załączeniu lista szkół, którym przyznano dotację wraz z kwotami otrzymanego wsparcia.