Podsumowano kwestę

03.11.2015

11 721, 27 zł oraz 6,38 euro zebrano podczas kwesty „Bliźniemu Swemu” przeprowadzonej na zabrzańskich cmentarzach 1 listopada br.

Zbiórkę prowadzono na rzecz zabrzańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które wspiera ubogich i bezdomnych.

Pieniądze przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby wynikające z działalności statutowej stowarzyszenia.