Tablica poświęcona Franciszkowi Trąbalskiemu

24.07.2015

W poniedziałek, 27 lipca, o godz. 12.00, przed budynkiem mieszczącym się przy ul. gen. de Gaulle’a 66 odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Franciszkowi Trąbalskiemu – pierwszemu powojennemu wiceprezydentowi Zabrza, marszałkowi Sejmu seniorowi, działaczowi antykomunistycznemu.

Treść tablicy

W tym domu, w latach 1945-1964, mieszkał Franciszek Trąbalski (1870-1964), wybitny działacz polityczny i społeczny, nestor i przywódca polskiego ruchu socjalistycznego w Niemczech. Wiceprezydent Zabrza (1945-1950). Poseł na sejm ustawodawczy (1947-1952). W dniu 4 lutego 1947 roku, jako marszałek sejmu senior, pełnił obowiązki głowy państwa. Organizator i duchowy przywódca opozycji antykomunistycznej. Określany przez władze jako wybitny wróg systemu i związku sowieckiego. Jeden z pierwszych propagatorów prawdy o zbrodni katyńskiej w Polsce. Obrońca ludności miejscowej przed wysiedleniami i nadużyciami władz komunistycznych. Zabiegał o repatriację Górnoślązaków deportowanych do ZSRR w 1945 roku. Był przeciwnikiem zjednoczenia PPS z PPR w PZPR. W 1956 roku usiłował doprowadzić do reaktywacji polskiej partii socjalistycznej i przywrócenia systemu demokratycznego w Polsce