"Wesołe wakacje 2015"

03.07.2015

Stowarzyszenie "Kontakt" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu zorganizowało półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem "Wesołe Wakacje 2015".

Dzieci mogą uczestniczyć w nich w terminie 29 czerwca -10 lipca, w godz. 9.00-14.00.

Głównym celem jest zapewnienie uczestnikom efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez wycieczki autokarowe i piesze, zawody i zajęcia sportowe, gry i zabawy zręcznościowe, spacery i pogadanki, spotkania integracyjne oraz zajęcia świetlicowe.
W "Wesołych Wakacjach 2015" uczestniczą podopieczni stowarzyszenia "Kontakt" , w tym m.in.są to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków miasta Zabrze w ramach zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin".