Zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu

01.07.2015

W związku z przejściem na emeryturę Krystyny Miki, dotychczasowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu, na stanowisko to powołana została Ilona Marczuk-Behr.

 

Ilona Marczuk-Behr została powołana zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.).

Nowo powołana inspektor jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Ukończyła Studium Podyplomowe Konserwacji Zabytków. Pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu . Doświadczenie zbierała także pracując w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gliwicach. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.