„Współpraca – to się opłaca!”

24.06.2015

23 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Współpraca – to się opłaca!”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Miasto Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Głównym celem projektu, którego realizacja trwała 18 miesięcy, była poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu. Złożyło się na nią m.in.:
– opracowanie procedur niezbędnych do wdrożenie modelu współpracy stworzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
– ułatwienie udziału w konsultacjach poprzez opracowanie transparentnego i łatwo dostępnego systemu konsultacji wykorzystującego nowoczesne techniki,
– uproszczenie form współpracy finansowej dzięki opracowaniu i wdrożeniu narzędzi i instrukcji dostosowanych do potrzeb NGO i JST,
– opracowanie systemu wspierania inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz integracji środowiska,
– badanie aktywności samorządowej i pozarządowej mierzonej Indeksem Jakości Współpracy.
W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań, konsultacji, szkoleń i warsztatów dedykowanych przedstawicielom III sektora.