Podsumowanie projektu „Piórem i węglem do sukcesu”

17.06.2015

17 czerwca, w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu, odbyło się podsumowanie projektu „Piórem i węglem do sukcesu”, realizowanego przez 240 uczniów w sześciu zabrzańskich szkołach podstawowych.

W ramach przedsięwzięcia piąto i szóstoklasiści wzięli udział w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz e-learningu. Dzieci uczestniczyły również w specjalnych warsztatach na terenie Kopalni Guido, Muzeum Górnictwa Węglowego, a także chorzowskiego Planetarium. Wszystkie zajęcia miały na celu dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

Liderem projektu została Firma Edukacyjna Angmen, Miasto Zabrze pełniło natomiast rolę partnera. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po prezentacji dokonań uczniów poszczególnych szkół głos zabrała była minister edukacji, posłanka Krystyna Szumilas. Pochwaliła ona zaangażowanie nauczycieli i ich podopiecznych, podkreślając, że z takim przygotowaniem i dzięki swojej sumiennej pracy na pewno odniosą w przyszłości sukces.

Przedstawiciel firmy Angmen, Mariusz Drogokopiec, wręczył reprezentantom szkół dyplomy za udział w projekcie, natomiast zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski przekazał uczniom biorącym udział w projekcie słodkie upominki i bilety wstępu na basen Aquarius.