Wizyta delegacji gospodarczej Indii w Katowicach

11.06.2015

16 czerwca br. delegacja indyjska złoży wizytę w Katowicach. W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie z partnerami indyjskimi.

W opinii resortu, rynek indyjski to nadal niewykorzystany obszar wielu możliwości polskiej ekspansji zagranicznej, to rynek perspektywiczny dla polskiego eksportera i polskiego inwestora.
Program gospodarczy Premiera nowego Rządu Indii, z którym spotkał się i rozmawiał w styczniu 2015 r. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński stwarza ogromne szanse dla polskich producentów, szczególnie w sektorach przemysłu maszynowego, wydobywczego i górnictwa, energetyki, nowoczesnych technologii IT i ICT, przetwórstwa rolno-spożywczego, wyrobów medycznych, energii odnawialnej, ochrony środowiska i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z delegacją z Indii 16.06. w godz.11:00-15:00.

Szczegółowe info. -> Grażyna Kowolik
Zespół ds. samorządowych i realizacji kluczowych przedsięwzięć
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
tel. 32/ 781 49 82
e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl
www.rig.katowice.pl