Otwarty konkurs ofert

10.06.2015

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Członkowie organizacji pozarządowych najlepiej znają specyfikę swoich działań, potrzeby i oczekiwania. Dlatego po raz pierwszy Miasto Zabrze zleca realizację zadania publicznego w zakresie wspierania trzeciego sektora. To wyjątkowa okazja do zaproponowania rozwiązań w ramach ogłaszanych zadań, których opis przedstawiamy poniżej. Zachęcamy do składania ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert jest efektem projektu "Współpraca – to się opłaca!".

Zadanie nr 1
Rodzaj zadania publicznego: Organizacja dni NGO
Opis zadania: Zadanie polega na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu dni zabrzańskich organizacji pozarządowych.
Termin realizacji zadania publicznego: od 01 lipca do 15 listopada 2015 r.
Forma zlecania: wspieranie
Środki przeznaczone na realizację: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy polskich złotych).
Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może przekroczyć 90% ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego).
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju nie przekazano dotacji w ubiegłych latach.
________________________________________
Zadanie nr 2
Rodzaj zadania publicznego: Animacja trzeciego sektora
Opis zadania: Zadanie polega na prowadzeniu działań animacyjnych na rzecz zabrzańskiego trzeciego sektora.
Termin realizacji zadania publicznego: 01 lipca do 31 grudnia 2015 r.
Forma zlecania: wspieranie
Środki przeznaczone na realizację: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy polskich złotych).
Kwota wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego w formie wspierania tego zadania nie może przekroczyć 90% ogólnej kwoty tego zadania (zgodnie z IV 2. oferty realizacji zadania publicznego).
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju nie przekazano dotacji w ubiegłych latach.
________________________________________
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w aplikacji www.ngo.zabrze.pl, a następnie dostarczenie systemowo wygenerowanego wydruku złożonego wniosku do 22 czerwca br. do godz. 12.00, do sekretariatu Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze.