Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych

14.05.2015

W Teatrze Nowym w Zabrzu odbywa się pierwsze Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych poświęcone możliwościom współpracy między: organizacjami tzw. trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne), samorządem lokalnym i przedstawicielami biznesu, na rzecz mieszkańców naszego województwa.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, biznesu oraz atrakcyjne dla mieszkańców regionu.  Przewidziano dyskusje i warsztaty w grupach, mające na celu ukazanie możliwości współpracy między różnymi podmiotami.

Z kolei 30 maja w zabrzańskim Parku Dubiela stowarzyszenia czy fundacje działające w regionie zaprezentują się mieszkańcom Śląska podczas organizowanego przez MOK "Majowego Grania". Targi organizacji pozarządowych pozwolą wziąć udział w ciekawych warsztatach i dowiedzieć się, jak wiele podmioty z tzw. trzeciego sektora robią dla społeczności lokalnych, pomagając między innymi osobom chorym i ubogim, a także zachęcając dzieci i dorosłych do odkrywania swoich talentów i nowych pasji. Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych stanowi część projektu „Śląska Sieć 3 sektora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerami współorganizującymi wydarzenie są: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Urząd Miejski w Zabrzu, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą "Razem", Stowarzyszenie Śląska Sieć 3 sektora, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu i Zabrzański Klub Integracji Społecznej, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem rzecznika praw obywatelskich – dr hab. Ireny Lipowicz, marszałka województwa śląskiego – Wojciecha Saługi i prezydent miasta Zabrze – Małgorzaty Mańki-Szulik.

Więcej informacji na www.mostkatowice.pl oraz www.slaskasiec.pl