Zarządzenie

04.05.2015

Zarządzenie nr 274/ZPS/2015 prezydenta miasta Zabrze z 29 kwietnia br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zabrzańskich w 2015 r.