Jubileusz 60-lecia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

24.04.2015

Dzisiaj, w Teatrze Nowym w Zabrzu, odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 60-lecia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Obchodom patronował wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński.

IChPW od lat dostarcza innowacyjnej wiedzy dla wspomagania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów pozwalającej efektywne użytkować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne.
Instytut zmierza do osiągnięcia pozycji lidera jako centrum kreowania innowacji technologicznych, posiadającego kompetentną i wysoko wykwalifikowaną kadrę zdolną do konkurowania na rynku europejskim w dziedzinach procesów termicznego przekształcania paliw.
W trakcie uroczystych obchodów 60-lecia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla wręczono statuetkę „Diament IChPW” 2015 im. prof. Henryka Zielińskiego. Przyznano ją Elżbiecie Bieńkowskiej, europejskiej komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. Ministerialne nagrody pracownikom IChPW wręczali: Jerzy Witold Pietrewicz, wiceminister gospodarki oraz Piotr Litwa, wojewoda śląski. Prof. Krzysztof Warmuziński, przewodniczący Rady Naukowej IChPW gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Instytutu, traktując jako sukces dojście do 60-lecia w tak znakomitej kondycji, w jakiej dzisiaj znajduje się firma. Dyrektor Instytutu dr inż. Aleksander Sobolewski mówił o tym, czym zajmuje się dzisiaj kierowana przez niego firma, omówił realizowane projekty, prowadzone badania, a także wyzwania, przed którymi stoi aktualnie Instytut.
– W jednym z wielu miast Śląska, w Zabrzu, Instytut nie tylko wspaniale się rozwijał, ale też z dumą wypełniał swoje zadania. Jesteście najpiękniejszym ambasadorem śląskiej ziemi, zarówno w Polsce, jak i na świecie – stwierdziła uczestnicząca w gali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, gratulując władzom Instytutu sukcesów i jubileuszu.