Rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż krzesełek na stadionie

20.04.2015

Konsorcjum firm: Nowy Styl i S-Print 2 dostarczy i zamontuje krzesełka na Stadionie w Zabrzu. Na całość zadania wykonawca będzie miał 4 miesiące od momentu podpisania umowy, jednak zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia prace powinny zostać rozpoczęte od realizacji trybuny południowej.

Ten etap prac ma zostać ukończony w ciągu dwóch i pół miesiąca od podpisania umowy. Takie rozwiązanie ma na celu wcześniejsze uruchomienie części Stadionu i tym samym umożliwienie Górnikowi Zabrze rozgrywania spotkań meczowych na zabrzańskim obiekcie.
Umowa pomiędzy spółką Stadion w Zabrzu a Konsorcjum zostanie podpisana w ciągu tygodnia.