Rozstrzygnięcie konkursu o tematyce „Turystyka Przemysłowa”

10.02.2015

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Turystyka Przemysłowa” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu został rozstrzygnięty.

Wygrała Praca konkursowa nr 100007 opracowana przez firmę An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kacprowicza.

Zarządzeniem nr 1000/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 listopada 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Turystyka Przemysłowa” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl do dnia 12.01.2015 r. do godz. 14:00 wpłynęło 5 Prac konkursowych o numerach indentyfikacyjnych: 100003, 100004, 10005, 100006, 100007.

Sąd konkursowy dokonał oceny Prac konkursowych zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Złożone prace konkursowe zostały ocenione zgodnie z poniższą tabelą:
Numer identyfikacyjny pracy konkursowej – Uzyskana liczba punktów
100003  –  5,4
100004  –  3,4
100005  –  4,0
100006  –  5,6
100007  –  9,6
Praca konkursowa o numerze 100007 zdobyła 9,6 pkt i spełniła wszystkie wymogi określone w regulaminie konkursu.
Zwycięska koncepcja zagospodarowania ronda jest bardzo atrakcyjna i oryginalna, nawiązująca do otoczenia – rozwijającego się przemysłowo-gospodarczego fragmentu Miasta. Trafnie dobrana forma koła zębatego, które „napędza” rozwój Miasta, w różnych aspektach życia Miasta, w tym również w sferze turystyki przemysłowej. Spójność elementu dekoracyjnego podkreśla materiał, z którego zbudowana jest bryła (blacha Cor-ten).
Na uwagę zasługują wycięte w blasze nazwy zabrzańskich zabytków techniki, nocą podświetlane przy pomocy oświetlenia LED. Całość dobrze skomponowana oraz czytelna dla kierujących pojazdami.