Prace nad Programem dla Śląska

05.02.2015

4 lutego w Warszawie zebrał się zespół ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska. W pracach udział wzięli przedstawiciele naszego regionu – Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Wojciech Saluga, marszałek województwa.

 

– Przedstawiliśmy propozycje do powstającego Programu dla Śląska, które są wynikiem konsultacji między samorządami naszego województwa – powiedziała prezydent Zabrza. – W ministerstwach zostaną powołane specjalne zespoły robocze. W przyszłym tygodniu mają się odbyć kolejne spotkania m.in. w naszym regionie.

Rozmowy dotyczyły sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a także problemów rozwojowych aglomeracji w związku m.in. z planowaną restrukturyzację przemysłu wydobywczego. Przedstawiciele śląskiego samorządu przedstawili wypracowane wspólnie uwagi dotyczące projektu w zakresie infrastrukturalnym, społecznym, a także w sferze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności.