Program dla Śląska

02.02.2015

2 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zorganizowane zostało spotkanie marszałka województwa z samorządowcami ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematem był "Program dla Śląska". W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premier Ewy Kopacz przedstawiciele naszego regionu wezmą udział w pracach międzyresortowego zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska. Podczas dzisiejszego spotkania ustalono, że województwo reprezentować będą marszałek Wojciech Saługa i Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Podczas spotkania w Warszawie zaprezentują pakiet konkretnych propozycji do rządowego dokumentu. Materiał powstał w wyniku współpracy jednostek samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego oraz społecznego z regionu.