Spotkanie w sprawie kopalni

24.12.2014

23 grudnia w Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach odbyło się spotkanie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza z Krzysztofem Sędzikowskim, nowym prezesem Kompanii Węglowej.

W trakcie rozmowy dotyczącej przyszłości KWK „Sośnica-Makoszowy” z troską odniesiono się zarówno do kwestii ekonomicznych jak i finansowych. Zwrócono uwagę, że trudna sytuacja kopalni jest wynikiem różnych czynników. Tak więc przy podejmowaniu decyzji o dalszych losach kopalni należy uwzględniać wiele aspektów.
Prezes KW SA podkreślił, że trwają obecnie wszechstronne analizy, które mają pozwolić na wypracowanie programu restrukturyzacji górnictwa, a tym samym również kopalni „Sośnica-Makoszowy”.